GOOD QUALITY IMAGES SELL...


I offer different kinds of packages for companies, organisations and foundations. This can vary from monthly stock photo service to the full management of the company's communication channels, such as social media, newsletters and website.
Teen yrityksille ja yhteisöille erilaisia kokonaisuuksia. Tämä voi vaihdella kerran kuussa toimitettavista kuvapankkikuvista aina yrityksen viestintäkanavien hallintaan kokonaisuudessaan, sisältäen esim. sosiaalisen median, uutiskirjeet ja nettisivujen päivittämisen